Certyfikat szaf na broń klasa S1 - okres ważności etc. - Fabryka Sejfów

Certyfikat szaf na broń klasa S1 - okres ważności etc.

Certyfikat szaf na broń klasy S1

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MSWiA każdy posiadacz broni zobowiązany jest do jej zabezpieczenia w formie odpowiedniego przechowywania. Pisząc wprost musi posiadać szafę na broń klasy S1 PN-EN 14450.

Jest to norma ogólnoeuropejska – w Polsce norma ta jest nadawa przez IMP. Jest to Instytut Mechaniki Precyzyjnej odpowiedzialny za certyfikację produktów zgodnie z normami.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej – co oznacz jakie pełni zadanie...

Jest to urząd odpowiedzialny za przestrzeganie ogólnoeuropejskich norm zgodności w takich obszarach jak: mechanicznych urządzeń zabezpieczających, wyrobów budowlanych, innych działań wynikających ze statutu urzędu.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji numer AC 041.

Dla nas posiadaczy broni musimy pamiętać, że Instytut Mechaniki Precyzyjnej potwierdza zgodność danego produktu (sejfu czy to szafy na broń) z szeregiem norm (kryteriów) jakie unormowane są w przepisach prawa. Dlatego każdy produkt powinien posiadać Hologram Instytutu Mechaniki Precyzyjnej naklejony na osłonie drzwi od strony wewnętrznej. Takie oznaczenie potwierdza spełnienie norm posiadanego produktu – klasa S1 PN-EN 14450.

Sam proces certyfikacji może być:

1)     Certyfikacja obowiązkowa

Ma na celu sprawdzenie czy dany produkt spełnia odpowiednie normy (w przypadku szaf na broń jest to klasa S1 PN-EN 14450)

2)     Certyfikacja dobrowolna

Proces gdzie uzyskujemy dla potwierdzenia czy dany produkt jest zgodny z normami prawnymi. Oczywiście produkty te nie mogą być objęte certyfikacją obowiązkową

Ważność certyfikatu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Każdy produkt – powiedźmy szafa na broń klasy S1 musi posiadać odpowiedni Hologram Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Co za tym idzie produkt ten musi przejść badania potwierdzające zgodność  norm klasy S1 PN-EN 14450.

Jeżeli dana szafa na broń S1 posiada certyfikat (plakietkę IMP) wówczas produkt musi być wyprodukowany w dacie ważności certyfikatu. Wymagania te są przecież ważne po upływie daty certyfikatu – norma jak i specyfikacja szafy jest przecież wieczna.

Czas ważności certyfikatu jest określany dla danego producenta – Klient kupując sejf (szafę na broń klasy S1) powinien otrzymać produkt z Hologramem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej potwierdzający datę produkcji danej szafy na broń.

Z kolej każdy producent jest zobowiązany do posiadania aktualnych certyfikatów – jedynie wówczas jest w stanie sprzedawać wyroby zgodne z normami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej jak i przepisami prawa polskiego czy europejskiego.

Certyfikaty nadawane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej mają standardowo ważność około 3 lat. Ostatnio ze względu okres pandemii instytut nadawał certyfikaty na krótszy okres ( jednak był to chwilowy incydent wynikający z sytuacji na świecie).

Musimy pamiętać, że Klient kupując szafę na broń klasy S1, która została wyprodukowana w okresie ważności certyfikatu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej nie musi występować o re-certyfikację szafy (sejfu). Ważną informacją jest fakt, iż dany Hologram Instytutu Mechaniki Precyzyjnej posiadana numer nadany przez IMP – identyczny numer powinien znajdować się na kserokopii certyfikatu jaki uzyskacie Państwo od sprzedawcy. (w dużej mierze dzielnicowi wymagają taki rodzaj dokumentu ułatwia im to odbiór sejfu klasy S1)

Dodatkowo warto posiadać taki dokument by po prostu przekazać go przy postępowaniu administracyjnym.

Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania w tym zakresie – pozostajemy do dyspozycji.

Zespół Fabrykasejfow.pl

KATEGORIA SZAF NA BROŃ KLASY S1:

https://fabrykasejfow.pl/36-szafy-na-bron-klasa-s1  

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło